Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy ....... prowadzony jest przez spółkę Auto gaz Czech Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Motelowej 18, 43-400 Cieszyn. Spółka zarejestrowana jest pod nr KRS 0000959854 ; oraz posiada nr NIP: 5482567652, telefon: 24 265 35 05; e-mail: biuro@autogazczech.peu; dalej w treści regulaminu zwany "LPGShop"

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym "LPGShop" są cenami brutto i są podane w PLN.

 3. "LPGShop" za pośrednictwem sklepu internetowego nie oferuje rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia składać może osoba bez rejestracji lub osoba zarejestrowana jako użytkownik sklepu internetowego "LPGShop".

 2. Zamówienie moze zostać zrealizowane pod warunkiem podania wszystkich niezbędnych danych tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, oraz numeru telefonu. W przypadku dokonywania zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy podać również nazwę i adres przedsiębiorcy oraz NIP.

 3. W przypadku podania błędnych danych lub niepotwierdzenia zamówienia, sklep "LPGShop" może odmówić jego realizacji.

 4. W przypadku określenia sposobu płatności jako przedpłąta, kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówienie w ciągu 5 dni roboczych. W innym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 5. Nie wszystkie towary znajdujące się w sklepie internetowym są dostępne od ręki.

 6. Zamówienia są realizowane średnio w czasie 1 do 2 dni roboczych. Termin ten dotyczy jedynie realizacji zamówień na towary, będące aktualnie na stanie magazynu "LPGShop". W przypadku artykułów chwilowo niedostępnych, realizacja zamówienia może wydłużyć się o czas potrzebny na ich sprowadzenie. W takim wypadku "LPGShop" poinformuje Klienta o czasie realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Kupujacy ma prawo zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W sytuacji braku dostępności odpowiedniej ilości towarów, "LPGShop" zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem i zmiany ilości towaru podanej w zamówieniu.

 7. "LPGShop" niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdza zawarcie umowy, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail, podany przez Klienta. (??)

III. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Kupujacy ponosi koszty transportu, które są wskazane podczas składania zamówienia.

 2. Przy dokonaniu zamówienia, Klient określa sposób, w jaki uiści opłatę za zamówiony towar: płatność z góry na rachunek bankowy, płatność za pobraniem, płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy "LPGShop".

 3. W przypadku płatności w formie przedpłaty, płatność jest dokonywana na konto:

        a) dla wpłat w PLN
            Autogaz Czech Sp. z o.o.
            ul. Motelowa 18
            43-400 Cieszyn
            52 1050 1083 1000 0023 3020 9582
            ING /o Cieszyn
            W tytule wpłaty Klient podaje numer zamówienia
            (numer widoczny będzie w wiadomości e-mail, po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym).
 
       b) 
dla wpłat w euro
            Autogaz Czech Sp. z o.o.
            ul. Motelowa 18
            43-400 Cieszyn
            ING /o Cieszyn
            PL82 1050 1083 1000 0023 3340 7423 
            Kod BIC (Swift):  
 INGBNL2AXXX
            W tytule wpłaty Klient podaje numer zamówienia
            (numer widoczny będzie w wiadomości e-mail, po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym).

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, należność opłacana jest kurierowi w chwili odbioru zamówienia.

 2. Zamówione artykuły dostarczane są do klienta za pomocą firmy kurierskiej na terenie kraju.

 3. Dostarczenie przesyłki kurierskiej wynosi około 24 godzin, jednak firma kurierska zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu do 2 dni roboczych. W przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem lub w przypadku braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę wysłaną za pobraniem - kurier awizuje przesyłkę, następnego dnia roboczego następuje kolejna próba doręczenia a jeśli będzie nieskuteczna - przesyłka wraca do nadawcy.

 4. "LPGShop" zintegrowany jest z systemem płatności ...... W przypadku dokonywania płatności z wykorzystaniem systemu ....., Klient ponosi koszty w wysokości 1.2% od wartości zamówienia. (??)

 5. Ponoszone przez Klienta koszty dostawy i koszty płatności nie są większe od kosztów lub prowizji ponoszonych przez "LPGShop".

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. "LPGShop" ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 2. Podstawą reklamacji jest dowód  dokonania zakupu w "LPGShop"

 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia wadliwego towaru wraz z reklamacją do "LPGShop".

 4. Reklamowany artykuł powinien być odesłany na adres siedziby firmy "LPGShop".

 5. Protokół reklamacja powinien zawierać conajmniej: imię, nazwisko i adres Klienta, przedmiot reklamacji, datę zakupu towaru, datę stwierdzenia wady oraz jej opis. Reklamacja może zawierać żądanie reklamującego, co do formy rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku informacji, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, "LPGShop" zwróci się niezwłocznie do Klienta o uzupełnienie danych, a termin rozpoczęcia rozpatrywania reklamacji ulega przesunięciu do dnia dostarczenia przez Klienta danych.

 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty dostarczenia przesyłki są zwracane Klientowi (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez LPG Sklep), niezwłocznie, ale nie później, niż 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Należność zwracamy za pośrednictwem tylko i wyłącznie konta bankowego. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Podobnie zwracana jest cena lub część ceny zakupu w przypadku decyzji LPG Sklep o zwrocie lub obniżeniu ceny.

 7. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, odbiorca zostanie obciążony kosztem transportu zwrotnego.

 8. W przypadku otrzymania niekompletnego towaru lub niezgodnego z zamówieniem, Klient zobowiazany jest bezzwłocznie powiadomić o tym "LPGShop" e-mailowo lub telefonicznie.


 

V. ZWROTY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a) w którym Nabywca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, wskazana przez Nabywcę, weszła w posiadanie rzeczy;
  b) w przypadku, gdy złożone zamówienie dotyczy wielu rzeczy dostarczanych osobno - od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować "LPGShop" o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

           WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (??)

           Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość następujących rzeczy:...............................
             - Data zawarcia umowy/odbioru
             - Imię i nazwisko konsumenta
             - Adres konsumenta
             - Numer konta do zwrotu należności
             - Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
             - Data 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, towar należy odesłać na adres: Autogaz Czech Sp. z o.o., ul. Motelowa 18, 43-400 Cieszyn, niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował "LPGShop" o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem 14 dni.

 2. Klient jest zobowiazany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

 3. W przypadku gdy Klient odstępuje od umowy "LPGShop" zwraca wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez "LPGShop"), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym "LPGShop" otrzymał zwrócony towar. Zwrot płatności dokonywany jest za pośrednictwem tylko i wyłącznie konta bankowego (nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych). Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

 4. W przypadku zwrotu, Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu jego zakupu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Klient może kontaktować się z "LPGShop" za pośrednictwem poczty na adres: Autogaz Czech Sp. z o.o., ul. Motelowa 18, 43-400 Cieszyn, adresu e-mail biuro@autogazczech.eu, bądź tel. 33 4793763 (koszt połączenia według stawek operatora).

 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Autogaz Czech Sp. z o.o., ul. Motelowa 18, 43-400 Cieszyn. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) w celu wykonania umowy. Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać dostępu, usunięcia lub zmiany jego danych osobowych

 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu następuje poprzez zaznaczenie opcji: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności sklepu internetowego i akceptuję ich treść.”

 4. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.