Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.lpgshop.pl prowadzony jest przez spółkę Auto gaz Czech Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Motelowej 18, 43-400 Cieszyn; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Bielsko-BIała, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000959854 ; oraz posiada nr NIP: 5482567652, telefon: 33 4793763, 33 4793764; e-mail: lpgshop@autogazczech.eu, biuro@autogazczech.eu; dalej w treści regulaminu zwany "Lpgshop"

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym "Lpgshop" są cenami brutto i są podane w PLN.

 3. "Lpgshop" za pośrednictwem sklepu internetowego nie oferuje rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia składać może osoba bez rejestracji lub osoba zarejestrowana jako użytkownik sklepu internetowego "Lpgshop".

 2. Zamówienie moze zostać zrealizowane pod warunkiem podania wszystkich niezbędnych danych tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, oraz numeru telefonu. W przypadku dokonywania zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy podać również nazwę i adres przedsiębiorcy oraz NIP.

 3. W przypadku podania błędnych danych lub niepotwierdzenia zamówienia, sklep "Lpgshop" może odmówić jego realizacji.

 4. W przypadku określenia sposobu płatności jako przedpłąta, kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówienie w ciągu 5 dni roboczych. W innym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 5. Nie wszystkie towary znajdujące się w sklepie internetowym są dostępne od ręki.

 6. Zamówienia są realizowane średnio w czasie 1 do 2 dni roboczych. Termin ten dotyczy jedynie realizacji zamówień na towary, będące aktualnie na stanie magazynu "Lpgshop". W przypadku artykułów chwilowo niedostępnych, realizacja zamówienia może wydłużyć się o czas potrzebny na ich sprowadzenie. W takim wypadku "Lpgshop" poinformuje Klienta o czasie realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Kupujacy ma prawo zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W sytuacji braku dostępności odpowiedniej ilości towarów, "Lpgshop" zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem i zmiany ilości towaru podanej w zamówieniu.

III. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Kupujacy ponosi koszty transportu, które są wskazane podczas składania zamówienia.

 2. Przy dokonaniu zamówienia, Klient określa sposób, w jaki uiści opłatę za zamówiony towar: płatność z góry na rachunek bankowy, płatność za pobraniem, szybka płatność internetowa, płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy "Lpgshop".

 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza,przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. Z siedzibą w Katowicach.

 4. W przypadku płatności w formie przedpłaty, płatność jest dokonywana na konto:

        a) dla wpłat w PLN
            Autogaz Czech Sp. z o.o.
            ul. Motelowa 18
            43-400 Cieszyn

52 1050 1083 1000 0023 3020 9582 ING /o Cieszyn

11 1600 1462 1894 0807 5000 0001 BNP Paribas

W tytule wpłaty Klient podaje numer zamówienia
            (numer widoczny będzie w wiadomości e-mail, po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym).
 
       b) 
dla wpłat w euro
            Autogaz Czech Sp. z o.o.
            ul. Motelowa 18
            43-400 Cieszyn
            ING /o Cieszyn
            PL82 1050 1083 1000 0023 3340 7423 
            Kod BIC (Swift):  
 INGBNL2AXXX
            W tytule wpłaty Klient podaje numer zamówienia
            (numer widoczny będzie w wiadomości e-mail, po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym).

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, należność opłacana jest kurierowi w chwili odbioru zamówienia.

 2. Zamówione artykuły dostarczane są do klienta za pomocą firmy kurierskiej na terenie kraju.

 3. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 0 zł do 500 zł i są uzależnione od gabarytu i wagi przesyłki oraz wartości zamówienia.

 4. Dostarczenie przesyłki kurierskiej wynosi około 24 godzin, jednak firma kurierska zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu do 2 dni roboczych. W przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem lub w przypadku braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę wysłaną za pobraniem - kurier awizuje przesyłkę, następnego dnia roboczego następuje kolejna próba doręczenia a jeśli będzie nieskuteczna - przesyłka wraca do nadawcy.

 5. "Lpgshop" zintegrowany jest z systemem płatności iMoje W przypadku dokonywania płatności z wykorzystaniem systemu iMoje, Klient ponosi koszty w wysokości do 1.4% od wartości zamówienia.

 6. Ponoszone przez Klienta koszty dostawy i koszty płatności nie są większe od kosztów lub prowizji ponoszonych przez "Lpgshop".

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. "LPGShop" ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 2. Towary sprzedawane w "Lpgshop" są objęte gwarancją producenta.

 3. Podstawą reklamacji jest dowód  dokonania zakupu w "Lpgshop"

 4. W przypadku gdy Kupujący zdecyduje się na reklamowanie produktu powinien zgłosić taką informację do "Lpgshop" drogą mailową wraz z informacją jaki towar będzie reklamowany, jaka jest wada produktu, oraz w jaki sposób dostarczy towar do siedziby "Lpgshop". Kupujący musi dostarczyc reklamowany towar do siedziby "Lpgshop" na swój koszt w terminie 14 dni od daty poinformowania "Lpgshop" o takim fakcie.

 5. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia wadliwego towaru wraz z reklamacją do "Lpgshop".

 6. Reklamowany artykuł powinien być odesłany na adres siedziby firmy "Lpgshop" na koszt Kupującego wraz z protokołem reklamacyjnym.

 7. Protokół reklamacyjny powinien zawierać conajmniej następujące informacje: imię, nazwisko i adres Klienta, przedmiot reklamacji, datę zakupu towaru, datę stwierdzenia wady oraz jej opis. Reklamacja może zawierać żądanie reklamującego, co do formy rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku informacji, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, "Lpgshop" zwróci się niezwłocznie do Klienta o uzupełnienie danych, a termin rozpoczęcia rozpatrywania reklamacji ulega przesunięciu do dnia dostarczenia przez Klienta danych.

 8. W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty dostarczenia przesyłki są zwracane Klientowi (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez "Lpgshop"), niezwłocznie, ale nie później, niż 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Należność zwracamy za pośrednictwem tylko i wyłącznie konta bankowego. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Podobnie zwracana jest cena lub część ceny zakupu w przypadku decyzji "Lpgshop" o zwrocie lub obniżeniu ceny.

 9. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, odbiorca zostanie obciążony kosztem transportu zwrotnego.

 10. W przypadku otrzymania niekompletnego towaru lub niezgodnego z zamówieniem, Klient zobowiazany jest bezzwłocznie powiadomić o tym "Lpgshop" e-mailowo lub telefonicznie.

 11. Przedsiębiorca, który dokonał zakupu w sklepie "Lpgshop" o niezawodowym charakterze może oczekiwać rozpatrzenia złożonej reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni. Jednak powinieni poinofrmować o tym fakcie "Lpgshop" drogą mailową przed wysłaniem reklamacji lub zamieścić taką infomację w protokole reklamacyjnym.

   


 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. Poz. 827 ze zm.). W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiazany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierajacej umowę bezpośrednio zwiazaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a) w którym Nabywca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, wskazana przez Nabywcę, weszła w posiadanie rzeczy;
  b) w przypadku, gdy złożone zamówienie dotyczy wielu rzeczy dostarczanych osobno - od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba wskazana przez Nabywcę weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować "Lpgshop" o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

           WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

           Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość następujących rzeczy:
             - Data zawarcia umowy/odbioru
             - Imię i nazwisko konsumenta
             - Adres konsumenta
             - Numer konta do zwrotu należności
             - Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
             - Data 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, towar należy odesłać na adres: Autogaz Czech Sp. z o.o., ul. Motelowa 18, 43-400 Cieszyn, niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował "Lpgshop" o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem 14 dni.

 2. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

 3. W przypadku gdy Klient odstępuje od umowy "Lpgshop" zwraca wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez "LPGShop"), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym "LPGShop" otrzymał zwrócony towar. Zwrot płatności dokonywany jest za pośrednictwem tylko i wyłącznie konta bankowego (nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych). Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

 4. W przypadku zwrotu, Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu jego zakupu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Klient może kontaktować się z "Lpgshop" za pośrednictwem poczty na adres: Autogaz Czech Sp. z o.o., ul. Motelowa 18, 43-400 Cieszyn, adresu e-mail lpgshop@autogazczech.eu, biuro@autogazczech.eu, bądź tel. 33 4793763 (koszt połączenia według stawek operatora).

 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Autogaz Czech Sp. z o.o., ul. Motelowa 18, 43-400 Cieszyn. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) w celu wykonania umowy. Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać dostępu, usunięcia lub zmiany jego danych osobowych

 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu następuje poprzez zaznaczenie opcji: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności sklepu internetowego i akceptuję ich treść.”

 4. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.